Selamat Datang

::SELAMAT DATANG KE BLOG TINTA ILMU. SEKADAR MEMUATKAN ARTIKEL-ARTIKEL YANG SAYA TULIS UNTUK DIKONGSI BERSAMA. SAYA MENGALU-ALUKAN SEBARANG KOMEN, CADANGAN, ULASAN BAGI TUJUAN PENAMBAHBAIKAN DAN PENCERAHAN::

Biodata Saya

MAKLUMAT DIRI

Nama: Mahyuddin Ismail
Asal: Terengganu
Alamat: Pusat Islam dan Pembangunan Insan, Universiti Malaysia Pahang, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang. 
No Tel: 095493050
email: mahyuddin@ump.edu.my/ mahyuddin09@gmail.com

LATARBELAKANG AKADEMIK
2011: Post Doctorate di bawah seliaan Prof Dato Sri Dr. Zaleha bt Kamaruddin, Rektor UIAM
2010: Ijazah Doktor Falsafah Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia
2002: Ijazah Sarjana Undang-undang Perbandingan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
2001: Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
1997: Sijil Undang-undang, Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
1994: Sijil Pelajaran Malaysia, Sek. Men. Agama (Atas) Sultan Zainal Abidin, K. Terengganu
1992: Sijil Rendah Pelajaran, Sek. Men. Agama (Atas) Sultan Zainal Abidin, K. Terengganu
1989: Ujian Penilaian Sekolah Rendah, Sekolah Kebangsaan Paka.

PENGALAMAN KERJA
 • 2013-2015: Pengarah Pusat Islam & Pembangunan Insan (PIMPIN), UMP
 • 2012-Sekarang: Universiti Malaysia Pahang (Pensyarah Kanan)
 • 2002-2012: Kolej Antarabangsa IKIP- Pensyarah Kanan
 • 2006-2007: Universiti Teknologi MARA (Pahang)- Pensyarah Sambilan Subjek Islamic World View
 • 2005-2012: Universiti Terbuka Malaysia- Pensyarah Subjek Mahkamah Syariah (Master) Undang-undang Perniagaan (Degree)
 • 2004-2005: Universiti Tenaga Nasional Muadzam Shah- Pensyarah Sambilan Subjek Business Law dan Company Law
 • 2001-Jun 2002: Pusat Penyelidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia- Pembantu Penyelidik


KHIDMAT PERUNDINGAN/ KEPAKARAN
 1. Ketua Fasilitator, Bengkel Sihir: Pendakwaan & Pebuktian Kes di Mahkamah Merujuk Bab 208, Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 Bagi Pegawai-pegawai Mahkamah Syaraih Negara Brunei Darussalam
 2. Pengerusi Bersama, Jawatankuasa Kajian Undang-undang Sihir, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
 3. Pengerusi Panel Penilai MQA Program Diploma Pengubatan Islam.
 4. Ahli Jawatankuasa Persidangan Meja Bulat bagi mewujudkan Modul Istitabah Baitul Iman Majlis Agama Islam Selangor.
 5. Ahli Jawatankuasa Induk Gabungan Persatuan Pengamal Pengubatan Islam Malaysia (GAPIMA).
 6. Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Penggubal Garis Panduan Pengubatan Islam, Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari, Kementerian Kesihatan Malaysia.
 7. Panel Bengkel Muzakarah Pakar Undang-undang Jenayah Sihir Jabatan Mufti Selangor.
 8. Panel Penggubal Undang-undang Murtad Negeri Selangor
 9. AJK Teknikal Pembangunan Ilaj Home, KSK, JAKIM
 10. Ketua Fasilitator, Bengkel Pembangunan Modul Pengubatan Islam, Ilaj Home, JAKIM.
 11. Panel Bengkel Pembangunan Sijil Tinggi Penguatkuasa Syarie Malaysia, ILIM. 
 12. Perawat terlatih di Pusat Rawatan Al-Manarah

GERAN PENYELIDIKAN
 • Ketua Penyelidik, Projek ‘Pembangunan Indeks dan Inventori Pematuhan Piawaian Syariah bagi Pengamal Rawatan Tradisional dan Komplementari’ di bawah Geran Penyelidikan Isu Kefatwaan JAKIM (RDU 130701.
 • Ketua Penyelidik, Projek ‘Kajian Hukum Konsep Minda Bawah Sedar (Sub Conscious Mind) Dalam Latihan Minda Dan Spiritual’ di bawah Geran Penyelidikan Isu Kefatwaan JAKIM. 
 • Ketua Penyelidik, Projek ‘Pemindahan Ilmu dan Kepakaran Untuk Mengkaji Penggubalan Undang-undang Jenayah Sihir Malaysia’ di bawah Geran Knowledge Transfer Program (KTP), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).
 • Ketua Penyelidik, Projek ‘Pembangunan Kit Kecemasan Anti-Histeria’ di bawah Geran UMP (RDU 120327).
 • Ketua Penyelidik, Geran Pengkomersialan Produk ‘Kit Kecemasan Anti-Histeria Manara’.
 • Ketua Penyelidik, Projek ‘Pembangunan Indeks Penilaian Kesahihan Dakwaan Kena Sihir Dalam Kes Perceraian di Mahkamah Syariah’, Geran Exploratory Research Grant Scheme (ERGS). 


ANUGERAH KHAS

2008 : Menerima Anugerah Khas Khidmat Cemerlang Pengurus Besar Yayasan Pahang Kategori Pensyarah 2007.
 

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA::


12 Mac 2015:“Penggubalan Undang-undang Jenayah Sihir di Malaysia: Isu dan Cabaran”, Pembicara dalam “Bicara Alam Metafizik: Amalan Sihir sebagai Satu Jenayah”, anjuran Universiti Malaysia Pahang, Gambang. 

24 November 2014: “Cadangan Mewujudkan Peruntukan kesalahan Berkaitan Amalan Sihir”, Pembentangan khas kepada Panel Jawatankuasa Teknikal Undang-undang Syara Malaysia, Sri Pacific Hotel, Kuala Lumpur.

29 September 2014: “Pengkanunan Perbuatan Sihir Sebagai Suatu Kesalahan Jenayah dan Pelaksanaannya”, Pembicara dalam “Dialog Kinabalu Mengenai Isu-isu Pendakwaan dan Penguatkuasaan Undang-undang Kesalahan Syariah Malaysia”, anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Hotel Tang Dynasti Park, Kota Kinabalu. 
7 Jun 2014: ‘Penyelewengan Akidah dalam Perubatan Tradisional & Komplementari’, Pembentang Jemputan, 16th Islamic Medical Association Malaysia Annual Scientific Meeting, Putrajaya, anjuran Islamic Medical Association of Malaysia (IMAM), Palm Garden hotel, Putrajaya.

26-27 April 2014: ‘Bewitchment as a Defense in Divorce Case’, Pembentang, International Academic Conference on Law and Politics, Istanbul.

18-19 April 2014: Concept of Ruh and Death Aetiology of Disease From Jins, sihr or Physical Illnes, Penal, Seminar On Elements of Islamic Worldview in Medical Practice, anjuran Kuliyyah Perubatan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

27 Februari 2014: ‘Menangani Gangguan Makhluk Halus Semudah ABC’, Pembentang, Seminar Perubatan Islam, anjuran PIMPIN, Universiti Malaysia Pahang.

26 Februari 2014: ‘Manual Pengubatan Islam Untuk Ilaj Home JAKIM’, Pembentang, Bengkel Pembangunan Manual Pengubatan Islam, anjuran Bahagian Keluarga, Sosial dan Komuniti JAKIM, JAKIM Putrajaya.

15 Februari 2014: ‘Memartabatkan Profesionalisma Mualij Muslim’, Pembentang, Kursus Perubatan Islam, anjuran Pusat RAwatan Islam Al-Manarah, Kuantan.

4 Februari 2014: ‘Pembangunan Standard Pengukuran Pematuhan Piawaian Syariah dalam Kalangan Pengamal Perubatan Tradisional & Komplementari’, Pembentangan Hasil Penyelidikan, Muzakarah Fatwa Kebangsaan ke 105, anjuran Bahagian Fatwa JAKIM, Sama-sama Hotel, KLIA Sepang.

14 Disember 2013: ‘Memartabatkan Profesyen Mu’alij Muslim Dan Cabarannya’, Pembentang Jemputan, 15th Islamic Medical Association Malaysia Annual Scientific Meeting, Kuching, anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Universiti Malaysia Sarawak dan Persatuan Kebajikan Islam Perubatan (PERKIP), Merdeka Palace Hotel and Suites, Kuching.

28 Ogos 2013: ‘Membongkar Sisi Hitam Perubatan Tradisional Dan Komplementari: Analisa Khusus Tentang Jenayah Sihir’, Pembentang Jemputan dalam Bengkel Bukan Sekadar Tok Bomoh, anjuran Jabatan Peguam Negara, ILKAP, Bangi. 

28 April 2013: ‘Perlaksanaan Undang-undang Jenayah Sihir di Malaysia: Isu dan Cabaran’, pembentang utama dalam Muzakarah Mengkaji Undang-undang Sihir, JAKIM, Hotel Eastin Petaling Jaya.

18 Okt. 2012:‘Penggunaan Tulisan Jawi dan Ayat Al-Quran Dalam Penghasilan Tangkal dan Azimat: Tinjauan Dari Sudut Hukum dan Kesannya’, pembentang dalam Seminar Tulisan Jawi dan Teknologi Peringkat Kebangsaan, UMP, Kuantan.
 
21 Sept. 2012:‘Transformasi Dalam Undang-undang Syariah Melibatkan Penggunaan Ilmu Sihir: Satu Saranan’, pembentang jemputan dalam Konvensyen Pegawai Penguatkuasa Agama dan Pendakwa Syar’ie Seluruh Malaysia, JAKIM, Kuala Lumpur.
 

11 Sept. 2012:‘Kena Sihir’ Sebagai Satu Pembelaan Dalam Kes Perceraian: Analisa Dari Sudut Hukum Syara’ dan Pengaplikasiannya Di Mahkamah Syariah Di Malaysia’, pembentang dalam World Conference on Islamic Thought 2012, Ipoh.
 

13 Julai 2012:“Perlaksanaan Undang-undang Jenayah Sihir di Malaysia: Isu dan Cabarannya”, Pembentang Jemputan dalam Mesyuarat Tertutup Bagi Membincangkan Penggubalan Undang-undang Jenayah Sihir, anjuran Pejabat Penasihat Undang-undang di JAKIM.
 

6 Mac 2012: ‘Dakwaan Penggunaan Ilmu Sihir dalam Kes-kes Perkahwinan dan Perceraian di Mahkamah Shariah: Keperluan kepada satu Prosedur Kendalian Standard (S.O.P)’, pembentang dalam International Seminar on Shariah and Common Law (ISCOL 2012) anjuran fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia.
 

23 Februari 2012: “Undang-undang Jenayah Sihir: Satu Pengenalan”, Pembentang Jemputan dalam Seminar Sihir dan Undang-undang, anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, di Balai Islam Lundang.
 

11 Januari 2012 : “Perlaksanaan Undang-undang Jenayah Sihir di Malaysia: Isu dan Cabarannya”, Pembentang Jemputan dalam Mesyuarat Tertutup Bagi Membincangkan Penggubalan Undang-undang Jenayah Sihir, anjuran Pejabat Penasihat Undang-undang di JAKIM.

15 Disember 2011 : ‘Penyelewengan Akidah; Syariat Dalam Perkhidmatan Rawatan Alternatif: Isu Kepenggunaan & Akidah Umat Islam’, Seminar Hukum Islam Semasa VII anjuran Universiti Malaya di Universiti Malaya.

20 November 2011 : ‘Menjustifikasikan Ilmu dan Amalan Sihir Sebagai Satu Jenayah Berdasarkan Peruntukan Dalam Kanun Keseksaan’, The 6th UUM International Legal Conference 2011 (ILC2011), anjuran College of Law, Government and International Studies (UUM COLGIS), Universiti Utara Malaysia di Paradise Sandy Beach Resort, Pulau Pinang.

19 November 2011 : ‘Menzahirkan Sisi Ghaib Actus Reus Dan Mens Rea Jenayah Sihir’, The 6th UUM International Legal Conference 2011 (ILC2011), anjuran College of Law, Government and International Studies (UUM COLGIS), Universiti Utara Malaysia di Paradise Sandy Beach Resort, Pulau Pinang.

18 November 2011 : ‘Menilai Kesahihan Dakwaan Penggunaan Ilmu Sihir dalam Kes-kes Perkahwinan dan Perceraian di Mahkamah Shariah’, pembentang dalam Islamic Law In Contemporary Society Seminar (ISLAC 2011) anjuran Universiti Sultan Zainal Abidin di Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu.

2 November 2011 : ‘Sihir Sebagai Bukti Pembelaan dalam Kes-kes keluarga dan tuntutan Harta’, pembentang Jemputan Seminar Isu-isu Mahkamah Shariah ke 12, anjuran Universiti Islam Antarabangsa dan Jabatan Kehakiman Shariah Malaysia (JKSM) di Auditorium UIA, Gombak.

25 Jun 2011 : ‘Undang-undang Jenayah Sihir: Perlukah diwartakan?’, Pembentang Jemputan Seminar Nusantara 2011, anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia di Hotel Vistana, Kuala Lumpur.

3 Jun 2011 : Pembentang bagi program Diskusi Buku: Ahli Sihir ke Tali Gantung, anjuran Yayasan Pahang.

11Oktober 2010 : “Pelaksanaan Undang-undang Jenayah Sihir di Malaysia: Isu dan Cabarannya”, Seminar Undang-undang Jenayah Sihir, anjuran Yayasan Pahang, Jabatan Kehakiman Syariah Pahang & MUIP.

2-3 Oktober 2010 : “Kehilangan Kanak-kanak dan Kaitannya dengan Kegiatan Pemujaan Dalam Ilmu Sihir: Satu Tinjauan”, Seminar Undang-undang Kanak-kanak Kebangsaan ke 2, anjuran UNISZA dan Institut Sosial Malaysia, di Institut Sosial Malaysia Bangi.

1 Oktober 2010 : “Kehilangan Kanak-kanak dan Kaitannya dengan Kegiatan Pemujaan Dalam Ilmu Sihir: Satu Tinjauan”, Kolokium ke 8, anjuran Kolej Antarabangsa IKIP.

20-21 Jun 2010 : “Mengkategorikan Ilmu dan Amalan Sihir Sebagai Satu Jenayah”, Kolokium Undang-undang Kebangsaan Kali ke 2, UUM.

14 Mei 2010 : “Kaedah Pembuktian Jenayah Sihir di dalam Mahkamah: Satu Pengenalan”, Kolokium ke 6, anjuran Kolej Antarabangsa IKIP.

15 Ogos 2009 : “Sejarah Perundangan Berkaitan Sihir”, Kolokium Undang-undang. Anjuran Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia.

13 Mac 2009 : “Amalan Sihir Sebagai Satu Jenayah: Penilaian Dari Perspektif Undang-undang”, Kolokium ke 3, anjuran Kolej Antarabangsa IKIP

Julai 2005 : “Penggunaan Ilmu Sihir Dalam Kegiatan Jenayah di Malaysia: Keperluan Kepada Pembanterasan Melalui Mekanisma Perundangan”, Kolokium Undang-undang, anjuran Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia.


PENERBITAN

2015: Buku “Isu-isu Akidah dan Syariah Dalam Perubatan Tradisional dan Komplementari”,Penerbit UMP.

2011 : Buku “Ahli Sihir ke Tali Gantung”, PTS Milenia Sdn Bhd.

2010 : “Penggunaan Ilmu Sihir Dalam Kegiatan Jenayah di Malaysia: Keperluan Kepada Pembanterasan Melalui Mekanisma Perundangan”, Tesis PhD., Universiti Kebangsaan Malaysia.

2004 : “Legitimacy of a Muslim Child: New Challenge in 21st Century”: Artikel dalam buku Islamic Family Law suntingan Prof. Dato’ Dr. Zaleha bt Kamaruddin.

2002 : “Kajian Sosio-perundangan berkenaan Masalah Sosial di FELDA: Satu Pandangan Lokal”, Research Centre IIUM.

2002 : Modul Kursus Pra Perkahwinan untuk diaplikasi di negara China, Research Centre, IIUM.


RENCANA DAN ARTIKEL DALAM MAJALAHDisember 2014: Harapkan Pagar, Pagar Makan Tuan, Artikel Majalah Al Islam.


Oktober 2014: Kasih Bawa ke Neraka, Artikel Majalah Al Islam.


Ogos 2014: Mati Pucuk Angkara Sihir, Artikel Majalah Al Islam.

Jun 2014: Syarat Syaitan dalam Perbomohan, Artikel Majalah Al Islam.

Mei 2014: Meneropong MH 370, Artikel Majalah Al Islam.

Mac 2014: Buah Khuldi Untuk Kebal Mati, Artikel Majalah Al Islam.

Oktober 2013: Membongkar Misteri Saka Keturunan, Artikel Majalah Al Islam.

Julai 2013: Syurga Untuk Orang Yang Kerasukan, Artikel Majalah Al Islam.

Februari 2013: Punca Bayi Hilang dalam Kandungan, Artikel Majalah Al Islam.

Januari 2013: Tangkal dan Azimat dari Al-Quran, Artikel Majalah Al Islam

November 2012: Perceraian angkara Sihir, Artikel Majalah Al-Islam 

Oktober 2012: Belajar Ilmu Laduni Dari Nabi Khidir A.S., Artikel dalam Al Islam 

September 2012: Hantu Raya Dan Orang Bunian Adalah Bangsa Jin, Artikel dalam Al Islam 

Julai 2012: Hipnosis minda bawah sedar menurut Islam Artikel dalam Al Islam  

Jun 2012: Buatan Orang atau Buatan Sendiri? Artikel umum dalam Al Islam

April 2012: Khadam Ayat: Malaikat atau Syaitan? Artikel dalam Al Islam

Mac 2012: Sihir Menghidupkan dan Mematikan Manusia: Artikel dalam Fokus Al Islam

Februari 2012: 7 Sebab Tidak Boleh Menggunakan Jin: Artikel Laporan Khas Al Islam

November 2011: Rahsia Waktu Senja: Artikel dalam Fokus Al Islam November 2011

Ogos 2011: Zikir ke Alam Ghaib: Ulasan dalam Majalah Al Islam Ogos 2011

Mei 2011: GPS Berhantu: Artikel dalam Mastika Mei 2011

April 2011: Gadis Berkeliaran di Kerteh: Artikel dalam Mastika April 2011

Februari 2011: Syaitan Black Metal Rasuk Pemuda: Artikel Mastika Februari 2011

Januari 2011: Bahana Belajar Tanpa Guru: Artikel Mastika Januari 2011

Disember 2010: Awas! Saka: artikel dalam Mastika

November 2010: Bisikan Ghaib: artikel dalam Mastika

Oktober 2010: Bedah Batin Hanya Ilusi: Artikel dalam Mastika

September 2010: Pendinding rumah makan tuan: Artikel dalam Mastika

Ogos 2010: Ilmu Seri Hantui Isteri: Artikel dalam Mastika

Julai 2010: Jenayah Sihir boleh dibuktikan di Mahkamah: Artikel dalam majalah Al Islam

Jun 2010: Kenali Undang-undang Jenayah Sihir: Artikel dalam Majalah Anis


No comments:

Post a Comment